ผลงานด้านอาคารโรงงานและคลังสินค้า

โครงการ : ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

โครงการ : ก่อสร้างโรงงานและสำนักงาน 3 ชั้น

โครงการ : อาคารโรงงานและอาคาร อเนกประสงค์

โครงการ : อาคารโรงงาน

โครงการ : โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เฟส2

โครงการ : อาคารโรงงานและสำนักงาน เฟส2

โครงการ : อาคารโรงงานและสำนักงาน เฟส3

โครงการ : อาคารโรงงาน,คลังสินค้าและสำนักงาน (เฟส 2)

โครงการ : คลังสินค้า

โครงการ : อาคารโรงงานไก่ทอดแช่แข็ง (ส่วนขยาย)

โครงการ : โกดัง 7 พูลพิพัฒน์ บางไทร