โครงการ : คลังสินค้า บางนา (MLC - ALPHA 2 - W1)

เจ้าของโครงการ : บริษัท มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

สถานที่ : ถ.บางนา - ตราด กม.18 จ.สมุทรปราการ

มูลค่าโครงการ : 125 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

      รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างเป็นอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตร.ม. งานเสาเข็มตอกจำนวน 1,178 ต้น พื้นโรงงานรับน้ำหนักจร 3.00 ตัน / ตร.ม. งาน Dock Leveler, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา – สุขาภิบาล, งานระบบดับเพลิง, งานภายนอกประกอบไปด้วยงานถนนคลส., ระบบระบายน้ำ, รอบโครงการ , รั้วรอบโครงการควบ คุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ ควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ