โครงการ : สนามแบดมินตัน จ.นนทบุรี (10 คอร์ท)

เจ้าของโครงการ : คุณนันทนัดดา อินทรา และว่าที่ ร.ต.รัฐเขตร์ อินทรา

สถานที่ : จ.นนทบุรี

มูลค่าโครงการ : 21.8 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

               รับผิดชอบ : จัดการประเมินผลการประกวดราคาให้ข้อเสนอแนะใน การทำสัญญาจัดจ้างจัดการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่คอร์ท แบดมินตันประมาณ 1,600 ตารางเมตร และขนาด พื้นที่จอดรถยนต์ ประมาณ 1,600 ตารางเมตร รวมพื้นที่ ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 3,200 ตารางเมตร พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนด ในการเสนอราคา