โครงการ : หมู่บ้านปวีณวรรณ

เจ้าของโครงการ : บริษัท บ้านปวีณวรรณ จำกัด

สถานที่ : อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

มูลค่าโครงการ : 180 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และวิศวกรโครงสร้าง

            รับผิดชอบ : จัดการและประเมินผลการประกวดราคา ให้ข้อเสนอแนะใน การจัดทำสัญญาว่าจ้างจัดการระบบการควบคุม งานก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 31 หลังงานสาธารณูปโภคส่วนกลางงานภูมิสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบรักษาความปลอดภัยทั้งใน และนอกอาคาร ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและ ข้อกำหนดในการเสนอราคา