โครงการ : อาคารโรงงาน

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไดนามิค วิศวกรรม จำกัด

สถานที่ : ซ.วัดสวนส้ม จ.สมุทรปราการ

มูลค่าโครงการ : 26 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และวิศวกรโครงสร้าง

       รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยงานตอกเสาเข็ม 380 ต้น งานอาคารโรงงาน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 3,600 ตรม. พร้อมงานระบบ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ