โครงการ : อิสรา อพาร์ทเม้นท

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปัณณ์สาน จำกัด

สถานที่ : อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

มูลค่าโครงการ : 200 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : บริหารงานก่อสร้าง

        รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วย อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคารรวมมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 9,500 ตารางเมตร ,อาคารหญิงมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตารางเมตร ,อาคารบริการสูง 1 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 50 ตารางเมตร ,สระว่ายน้ำ ,ถังเก็บน้ำใต้ดิน, รั้วและกำแพงกันดิน, สะพาน, ถนน และที่จอดรถ พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 1 งาน ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ