โครงการ : โรงแรม The Rose (สุรวงศ์)

สถานที่ : ซอยหน้าวัดหัวลำโพง ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.

มูลค่าโครงการ : 80 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

          รับผิดชอบ : จัดระบบควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารที่พักสูง 5 ชั้น พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดินมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,600 ตารางเมตร อาคารที่พักอาศัยสูง 4 ชั้น พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดินมีพื้นที่ใช้สอยและสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าประมาณ 1,750 ตารางเมตร และอาคารที่พักอาคารสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของโครงการประาณ 4,470 ตารางเมตร พร้อมทั้งสาธารณูปโภคบนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไป ตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ