โครงการ : Absolute Sanctuary (Koh Samui)

เจ้าของโครงการ : Absolute Sanctuary and Yoga Center Co.,Ltd.

สถานที่ : ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

มูลค่าโครงการ : 80 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

         รับผิดชอบ : จัดการประเมินผลการประกวดราคาให้ข้อเสนอแนะในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดการระบบการควบคุมงานก่อสร้างบนพื้นที่โครงการทั้งหมด 7 ไร่ 31 ตารางวา ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารต้อนรับ, และอาคารห้องพักจำนวน 38 ห้อง มีลักษณะเป็นอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง, สระว่ายน้ำและ Snack bar, อาคาร Detox, อาคารโยคะ รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการพร้อมทั้งสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง ภายในโครงการ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบระบายน้ำ, รั้วรอบ โครงการและงานภูมิสถาปัตย์รวมไปถึงงานตกแต่งภายใน