โครงการ : Glenasia Tropical Beach Resort and Residence

สถานที่ : อ.บ้านเพ จ.ระยอง

มูลค่าโครงการ : 700 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการและวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

       รับผิดชอบ : รับผิดชอบจัดการประกวดราคาและให้ข้อแนะนำในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารบนเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 22.8 ตารางวา ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารพักอาศัยคสล.สูง 6 ชั้น จำนวน 3 อาคารโดยมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 12,608 ตารางเมตร อาคารพักอาศัยคสล.สูง 2 ชั้น โดยมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 602 ตารางเมตร สระว่ายน้ำ ถนน พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค