โครงการ :The Wings Ballroom and Spa (Phrase 1)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เจนณรงค์ศักดิ์ จำกัด

สถานที่ : อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

มูลค่าโครงการ : 120 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

           รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมก่อสร้างเป็นอาคารจัดงานเลี้ยงสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,500 ตร.ม., งานสะพาน คสล. ข้ามคลองภายในโครงการ, ลานจอดรถ, รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ, ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย งานระบบไฟฟ้า – สื่อสาร, ระบบปรับอากาศ – ระบายอากาศ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง, ระบบประปา – สุขาภิบาล ทำการควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา