โครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

เจ้าของโครงการ : คุณศิริวรรณ พาณิชตระกูล

สถานที่ : ซ.เทียนทะเล 20 บางขุนเทียน

มูลค่างาน : 50 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และวิศวกรโครงสร้าง

       รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นพร้อมอาคารบริวาร สระว่ายน้ำ ถนนและโรงจอดรถ พร้อมงานระบบสาธารณูปโภคบนพื้นที่ 5 ไร่ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามสัญญา และข้อกำหนดในการเสนอราคา