โครงการ : บ้านสุขไพศาล(พระราม3)

เจ้าของโครงการ : บริษัท บริดจ์วิวพระราม 3 โฮมออฟฟิค จำกัด

สถานที่ : ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์

มูลค่าโครงการ : 200 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และวิศวกรโครงสร้าง

       รับผิดชอบ : จัดการและประเมินผลการประกวดราคาให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำสัญญาว่าจ้าง จัดการระบบควบคุมงานก่อสร้างอาคาร Town Home 4 ชั้น จำนวน 34 หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,500 ตร.ม. พร้อมทั้งงานสาธารณูปโภคภายในโครงการ เช่น งานระบบไฟฟ้าใต้ดินควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนด