โครงการ : บ้านเซ็นทรัลพาร์ค

สถานที่ : จ.ระยอง

มูลค่าโครงการ : 200 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และวิศวกรโครงสร้าง

       รับผิดชอบ : จัดการและประเมินผลการประกวดราคาจัดทำสัญญาว่าจ้าง บริหารงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 125 หลัง พร้อมงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางงานภูมิสถาปัตย์ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและ ข้อกำหนดในการเสนอราคา