โครงการ : อาคารคลังสินค้า เฟส2

เจ้าของโครงการ : บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด

สถานที่ : ซ.บางกระดี่ ถ.พระราม2

มูลค่างาน : 135 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และวิศวกรโครงสร้าง

        รับผิดชอบ : รับผิดชอบจัดการประกวดราคาและให้ขอแนะนำในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า 2 ชั้น และงานโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 32,000 ตร.ม. ซึ่งประกอบด้วย งานตอกเสาเข็ม 1,000 ต้น งานระบบระบายน้ำ พร้อมทั้งถนนและลานคอนกรีตศาลาอเนกประสงค์และอาคารห้องน้ำ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ