โครงการ : อาคารคลังสินค้า

เจ้าของโครงการ : บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด

สถานที่ : ซ.สะแกงาม ถ.พระราม 2

มูลค่าโครงการ : 75 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการผู้ออกแบบโครงสร้าง และวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

             รับผิดชอบ : รับผิดชอบจัดการประกวดราคาและให้ขอแนะนำในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วยงานตอกเสาเข็ม750 ต้น งานอาคารคลังสินค้าพื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตรม. งานระบบระบายน้ำพร้อมทั้งถนนและลานคอนกรีตอาคารห้องน้ำศาลาอเนกประสงค์ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ