โครงการ : อาคารโรงงาน และ สำนักงาน 3 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท แม่น้ำสแตนเลส ไวร์ จำกัด

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

มูลค่าโครงการ : 18 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และวิศวกรโครงสร้าง

           รับผิดชอบ : จัดระบบควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วยงานตอกเสาเข็ม 395 ต้น งานโรงงานและอาคารสำนักงาน พื้นที่ใช้สอย 8,000 ตรม. โรงเก็บวัตถุดิบน้ำหนักบรรทุก 7 ตัน/ตรม. และงานระบบระบายน้ำ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อ สร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ