โครงการ : อาคารโรงงาน เฟส2, เฟส3และเฟส4

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็มซีทีเอส จำกัด

สถานที่ : อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

มูลค่าโครงการ : 80 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และวิศวกรโครงสร้าง

     รับผิดชอบ : รับผิดชอบจัดการประกวดราคาและให้ขอแนะนำในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารโรงงาน 2 หลัง พร้อมอาคารบริวาร ขนาดพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,000 ตร.ม. ซึ่งประกอบด้วยงานตอกเสาเข็ม 850 ต้น และงานระบบระบายน้ำ พร้อมทั้งถนนและลานคอนกรีตภายในโครงการ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ