โครงการ : Renovate บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

เจ้าของโครงการ : คุณเขมิกา วิชญกานต์

สถานที่ : อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

มูลค่าโครงการ : 300 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

    รับผิดชอบ : ก่อสร้างบนพื้นประมาณ 30 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคาร คสล.สูง 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้ สอยประมาณ 1,800 ตร.ม. โดยมีการรื้อนโครงสร้างอาคารเดิมบางส่วน และก่อสร้างโครงสร้างใหม ่ทดแทน, ก่อสร้างสระว่ายน้ำ, เรือนรับรอง, ก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา, ก่อสร้างท่าเรือ, งานตกแต่งสวน และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน