โครงการ : Surise Beach Resort and Residence2

เจ้าของโครงการ : รอเยล ซันไรซ์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด

สถานที่ : ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

มูลค่าโครงการ : 120 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการและวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

            รับผิดชอบ : รับผิดชอบจัดการประกวดราคาและให้ขอแนะนำใน การทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารบนเนื้อที่ 1.4 ไร่ซึ่งประกอบ ไปด้วยอาคารพักอาศัย คสล.สูง 7 ชั้น โดยมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 7,200 ตารางเมตร อาคารพักอาศัย คสล. สูง 3 ชั้น โดยมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 600 ตารางเมตร สระว่ายน้ำ, ถนนพร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภควบคุม  และตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไป ตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ