โครงการ : The Serises Resort (Khaoyai)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะซีรี่ย์ จำกัด

สถานที่ : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มูลค่าโครงการ : 40 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

              รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย อาคาร คสล. 1 ชั้น, อาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 1,500 ตร.ม. มีงานระบบสระว่ายน้ำ และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ